پارس جوک
(@pars_jok)

421 posts

26,766 followers

19 followings

(( خوش اومدید)) . 🔵با خنده وارد شوید😃😄 🔵هرروز با پست های جدید 🔴تبلیغات👈دایرکت

Photos and Videos posted by pars_jok

پارس جوک
(@pars_jok)

1969-12-31 16:00:00

تگشون کن😃😃😃

پارس جوک
(@pars_jok)

2 Days 23 Hours Ago

😂😂😂😂

نوحه های محرم امسال رو اینطوری باید بخونیم...

پارس جوک
(@pars_jok)

8 Days 3 Hours Ago

😂😂😂 پست پستها بیشتر 👈@jok.__.duni

پارس جوک
(@pars_jok)

8 Days 5 Hours Ago

😂😂😂 پست های بیشتر 👈@jok.__.duni

پارس جوک
(@pars_jok)

9 Days 6 Hours Ago

😂😂😂 پست های بیشتر 👈@jok.__.duni

پارس جوک
(@pars_jok)

9 Days 6 Hours Ago

😂😂😂 پست های بیشتر 👈@jok.__.duni

پارس جوک
(@pars_jok)

10 Days 8 Hours Ago

آره والا 😂 پست های بیشتر👈@pars_jok

پارس جوک
(@pars_jok)

11 Days 7 Hours Ago

😂😂 پست های بیشتر👈@pars_jok

پارس جوک
(@pars_jok)

12 Days 7 Hours Ago

راهنماییش کنید😂 پست های بیشتر👈@pars_jok

پارس جوک
(@pars_jok)

13 Days 8 Hours Ago

☹☹😂 پست های بیشتر👈@pars_jok

پارس جوک
(@pars_jok)

14 Days 9 Hours Ago

نقشه ای که تو کل دوران کودکیم تو ذهنم بود تا با پیدا کردن چراغ جادو اجراییش کنیم😂

پارس جوک
(@pars_jok)

17 Days 9 Hours Ago

😂😂 پست های بیشتر👈@pars_jok

پارس جوک
(@pars_jok)

18 Days 7 Hours Ago

😂😂😂 پست های بیشتر 👈@pars_jok

پارس جوک
(@pars_jok)

19 Days 6 Hours Ago

😂😂😂 پست های بیشتر👈@pars_jok

پارس جوک
(@pars_jok)

20 Days 9 Hours Ago

😂😂😂 پست های بیشتر👈@pars_jok

پارس جوک
(@pars_jok)

21 Days 8 Hours Ago

😂😂😂 پست های بیشتر👈@pars_jok